Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo (SOC)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Sprawozdanie z realizacji projektu "Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo"
w I półroczu roku szkolnego 2021/2022
 

1. W minionym półroczu w ramach realizacji projektu SOC wzięliśmy udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej "Idą święta - nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj". Każda klasa, łącznie z przedszkolem wykonała świąteczną kartkę z życzeniami, które następnie zostały przekazane podopiecznym hospicjum w Tarnobrzegu.

2. Zadaniem, które wpisało się w założenia projektu SOC było także przeprowadzenia akcji pn. "Szkolny kalendarz adwentowy", w którym uczniowie wykonywali zadania przypisane na każdy dzień grudnia, a które miały charakter wychowawczy.

3. W listopadzie i grudniu nauczyciele i rodzice uczniów mogli brać udział w bezpłatnych webinarach organizowanych przez fundację "Dbam o mój zasięg", o czym byli informowani na platformie Librus.

4. W ramach zajęć przeprowadzonych z klasą V, uczniowie wykonali plakaty informujące o zagrożeniach czy zaletach Internetu.

 

 

Koordynatorzy SOC:

Marzena Ścipień

Maria Tłuścik-Babula

 

Idea projektu edukacyjnego „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”

 

Projekt edukacyjny “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” to autorski program Fundacji Dbam o Mój Zasięg, który wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022, tj. pkt.4. (Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne).

 

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Ideą innowacyjnego projektu "Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo" jest zatem podniesienie świadomości o bezpiecznym i higienicznym korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych (internetu, smartfona i innych narzędzi ekranowych) wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień, a także promowanie inicjatyw podkreślających ważność relacji osobowych, międzyludzkich. 

 

7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo:

1. Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach i problemach wynikających z ich nadużywania.

2. Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.

3. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.

4. Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.

5. Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.

6. Nauka kompetencji przyszłości.

7. Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.

 

Więcej informacji o projekcie "Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo" możecie Państwo znaleźć w materiale wideo.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-11-28
Data publikacji:2021-11-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Cichoń
Liczba odwiedzin:1438