SP! SERCE I POMOC

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Idea projektu SP! SERCE I POMOC

 

Głównym założeniem projektu SP! SERCE i POMOC jest podjęcie przez naszą szkołę autorskich i innowacyjnych działań, które poprawią i ułatwią uczniom klas trzecich przyjazne przejście na wyższy etap edukacyjny i związane z nim wymagania, celem wyeliminowania niepowodzeń szkolnych. 

Przejście z etapu do etapu wymaga łagodnego wprowadzenia uczniów klas trzecich w świat pojęć i wiedzy z podziałem na przedmioty, przygotowania do wykonywania dodatkowych obowiązków ucznia, spełniania wymagań wielu nauczycieli oraz wdrażania do świadomego samorozwoju i samokształcenia. 

Nazwa projektu SP! SERCE i POMOC akcentuje przede wszystkim empatyczne zauważenie tej sytuacji (serce), zrozumienie jej i podjęcie adekwatnych działań (pomoc) przez nauczycieli uczących w klasie IV, które ułatwią adaptację do nowej sytuacji edukacyjnej nie tylko uczniowi, ale także jego rodzicom. Takie podejście ma na celu zminimalizowanie niepowodzeń szkolnych uczniów, podtrzymanie motywacji uczenia się i zapewnienie poczucia sukcesu każdemu uczniowi.

CELE PROJEKTU:

1. Ułatwienie procesu adaptacji do nowej szkolnej rzeczywistości, jaką stanowi przejście z III do IV klasy w zakresie, m.in.: organizacji pracy, metod, wymagań i oczekiwań, zasad oceniania, uwarunkowanych indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi dzieci.

2. Wdrażanie nowych rozwiązań w procesie kształcenia przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, a w szczególności kreatywności, kooperacji, komunikacji i krytycznego myślenia.

3. Partnerstwo w realizacji projektu, w szczególności Rodziców.

4. Współpraca instytucjonalna ukierunkowana na zmianę w celu zapewnienia wsparcia uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Mamy nadzieję, że wspólne działania wychowawców, nauczycieli, szkolnych specjalistów, rodziców ułatwią adaptację uczniom w nowej rzeczywistości szkolnej, zminimalizują niepowodzenia, podtrzymają motywację do nauki i zapewnią sukces naszym uczniom.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Akredytacja wstępna SP! SERCE I POMOC

    Akredytacja wstępna SP! SERCE I POMOC

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-12-03
Data publikacji:2021-12-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Cichoń
Liczba odwiedzin:3356