Szkoła Promująca Zdrowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Hasło: Hola, hola panie Cukrze! 

Problem priorytetowy: Cukrzyca i zaburzenia odżywiania jako choroby cywilizacyjne, związane z naszym odżywianiem. 

Cel główny: Zachęcić do zdrowego, racjonalnego odżywiania się w celu uniknięcia chorób cywilizacyjnych do których należy cukrzyca i zaburzenia odżywiania. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, który jest jedną z głównych przyczyn chorób cywilizacyjnych. 

Cele szczegółowe: 

 • Upowszechnianie wiedzy na temat szkoły promującej zdrowie.
 • Wzmocnienie roli aktywności fizycznej poprzez promocję sportu i rekreacji.
 • Stworzenie w szkole przyjaznego klimatu sprzyjającego dobremu samopoczuciu.
 • Zapoznanie się społeczności szkolnej z pojęciem chorób cywilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy i roli cukru w naszej diecie.
 • Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych.
 • Zdobycie wiedzy, dającej możliwość wykorzystania jej w codziennym życiu.
 • Pomoc uczniom w radzeniu sobie ze stresem związanym z trudnościami życia codziennego, a także nauką zdalną, hybrydową oraz powrotem do nauki stacjonarnej. 

Kryterium sukcesu: 

 • Wzrost świadomości potrzeby dbania o zdrowie swoje i innych.
 • Stosowanie zdrowych nawyków żywieniowych i zasad zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej.
 • Wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami, nauczycielami i społecznością lokalną. 

Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel: 

 • Informacje i fotorelacje na stronie internetowej szkoły i szkolnym facebooku z wykonanych działań.
 • Wystawy prac uczniowskich, wystawy tematyczne, gazetki szkolne, materiały edukacyjne w formie folderów i ulotek. 

Realizacja działań szkoły promującej zdrowie w celu wyeliminowania problemu priorytetowego obejmowała: 

 1. Zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z pojęciem chorób cywilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy i zaburzeń odżywiania. 

Zorganizowanie szkolenia dla pracowników szkoły w związku z pojawieniem się w szkole dziecka z cukrzycą. Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klasy VII poświęconych chorobom cywilizacyjnym takim jak cukrzyca i zaburzenia odżywiania takie jak nadwaga, otyłość, anoreksja i bulimia.  Przygotowanie plakatów odzwierciedlających zrozumienie tematu i ich prezentacja na korytarzu szkolnym. Przygotowanie gazetki tematycznej na temat cukrzycy i roli cukru w naszej diecie.

2. Projekt szkolny: „Tydzień Promocji Zdrowia i Profilaktyki – hasło: „Hola, hola panie Cukrze!” - wspieranie idei zrównoważonej diety poprzez urozmaicanie jadłospisu i ograniczanie spożycia cukru, walka z problemem otyłości, bulimii i anoreksji wśród dzieci i młodzieży. 

Zorganizowanie warsztatów z panią kosmetolog Julią Wnęk poświęconych pielęgnacji skóry twarzy i głowy u nastolatków. Przygotowanie punktu pomiaru wzrostu i wagi na korytarzu szkolnym, gdzie chętni uczniowie mogli uzyskać i zinterpretować swój wynik BMI. Przeprowadzenie „aktywnych przerw” na boisku szkolnym oraz wygłoszenie audycji poświęconej cukrzycy za pośrednictwem szkolnego radiowęzła. Przygotowanie wystawy potraw i przekąsek niskotłuszczowych i niskocukrowych a następnie ich degustacja. 

3. Propagowanie zdrowego stylu życia i dobrych nawyków żywieniowych, wzbogacanie diety w warzywa, owoce oraz mleko i produkty mleczne. 

Wprowadzanie warzyw i owoców w diecie – jesienne sałatki klasy II, wprowadzanie zasad zdrowego odżywiania na zajęciach świetlicowych „Lato w słoiku zamknięte, czyli dary jesieni”, Dzień Jabłka i Dzień Dyni w przedszkolu. Realizacja programów: „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”.

4. Promowanie sportu i aktywności fizycznej oraz  jej wpływu na zdrowie i dobre samopoczucie człowieka. 

Udział w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy. Zajęcia wychowania fizycznego i zajęcia SKS. Dzień Dziecka na sportowo. Udział w VII Gminnym Biegu Papieskim zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Skopaniu. Udział w XXI Gminnym Turnieju Sportowym o Pucharek Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Wycieczka rowerowa klasy V do Kaczaków; wycieczka rowerowa klasy VII do Nowej Dęby zorganizowana z okazji „Dnia Drzewa i Krajobrazu” połączona z tematyką proekologiczną i rolą otwartych krajobrazów w przyrodzie i ich wpływem na zdrowie człowieka; wycieczka rowerowa klasy V do zajazdu „Bawijadło” w Knapach. Dzień Śniegu i Bałwana w przedszkolu.

5. Tworzenie w szkole przyjaznej atmosfery i dbanie o estetykę otoczenia. 

Sprawowanie opieki nad wyglądem klasopracowni, korytarzy szkolnych i innych pomieszczeń, a także otoczenia wokół szkoły. Aktualizacja gazetek szkolnych. Przeprowadzenie prac remontowych poprawiających wygląd jadalni szkolnej w której spożywanie posiłków będzie naprawdę przyjemne.

6. Integrację społeczności szkolnej. 

Zorganizowanie dni tematycznych uatrakcyjniających pobyt uczniów w szkole i poprawiających ich samopoczucie – Dzień Kropki, Dzień Uśmiechu, Dzień Moro, Dzień Misia, Wróżby Andrzejkowe, Mikołajki, Dzień Kapci i Piżamy, Dzień Kolorów; zorganizowanie Dnia Chłopaka dla uczniów i przedszkolaków; konkurs szkolny na najpiękniejszą świąteczną dekorację klasy; Dzień Puzzli i Dzień Postaci z Bajek w przedszkolu; Dzień Mamy i Taty; Dzień ubioru na niebiesko/Dzień kolorowej Skarpetki – wspieranie osób z zespołem Downa oraz wzrost świadomości o autyzmie; integracyjne zajęcia klasy VIII – gry planszowe; szkolny kalendarz adwentowy; spotkanie wigilijne w przedszkolu; Dzień bez plecaka; wycieczki do Baranowa Sandomierskiego oraz kina w Mielcu i Tarnobrzegu klas I – III, zielona szkoła w Bukowinie Tatrzańskiej, wycieczka klasy VIII do Krakowa. 

Zrealizowane działania z zakresu promocji zdrowia: 

 1. Przypomnienie społeczności szkolnej idei, definicji, koncepcji, strategii i standardów Szkoły Promującej Zdrowie – zorganizowanie szkolnego konkursu na logo szkoły promującej zdrowie.
 2. Profilaktyka chorób wirusowych w tym koronawirusa SARS CoV -2 – zorganizowanie Wielkiego Pikniku Rodzinnego „Szczepimy się” we współpracy z KGW, Sołtysem, Radą Sołecką oraz OSP w Ślęzakach mającego na celu  zachęcenie mieszkańców do szczepień; wprowadzanie i utrwalanie właściwych zasad higieny  – realizowane na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych; tematyczne gazetki szkolne, tablice informacyjne w klasach i na korytarzach szkolnych; wprowadzanie i realizowanie procedur korzystania z pracowni szkolnych, szatni, stołówki, biblioteki;  udział w konkursie plastycznym na „Najlepszą promocję szczepień przeciw Covid – 19” zorganizowanym przez Burmistrza M. i Gm. Baranów Sandomierski.
 3. Profilaktyka czerniaka – gazetka informacyjna, wykonanie plakatów oraz ulotek tematycznych, zajęcia poświęcone przyczynom powstawania czerniaka, jego objawom i sposobom zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka skóry.
 4. Wspieranie uczniów i rodziców w pokonywaniu trudności związanych z nauką zdalną i wiążącym się z nią stresem oraz powrotem uczniów do nauki stacjonarnej – współpraca dyrekcji, wychowawców, nauczycieli i pedagoga szkolnego z uczniami i ich rodzicami.
 5. Ułatwianie uczniom adaptacji do nowych warunków szkolnych – przystąpienie do projektu Podkarpackiego Kuratora Oświaty SP! Serce i Pomoc – adaptacja uczniów klasy III podczas przejścia do klasy IV.
 6. Dbanie o zdrowie psychiczne poprzez rozbudzanie empatii – szeroka działalność wolontariatu – kartki urodzinowe dla chorej na glejaka Blanki, zbiórka maskotek dla Bartusia z SMA, zbiórka karmy dla zwierząt dla schroniska w Machowie w przedszkolu połączona z Dniem Kundelka, kartki świąteczne dla osób samotnych, zbiórka żywności dla Hospicjum Ojca Pio w Tarnobrzegu, zbiórki darów dla potrzebujących z Ukrainy.
 7. Kształtowanie równowagi pomiędzy korzystaniem z technologii a tworzeniem relacji poza przestrzenią Internetu – przystąpienie do ogólnopolskiego projektu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo.
 8. Profilaktyka palenia tytoniu – udział uczniów klasy VII w zajęciach profilaktycznych i wykonanie plakatów tematycznych.
 9. Działania proekologiczne – zbiórka baterii, elektrośmieci i nakrętek plastikowych; udział uczniów klasy VII w II edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Ekowyzwanie” oraz w akcji „Sprzątanie świata – Polska”; udział w gminnym konkursie ekologicznym „Czyste powietrze, czysta gmina”. 

Podsumowanie 

W ramach szkoły promującej zdrowie w roku szkolnym 2021/2022 skupiliśmy się wokół zagadnienia jakim są choroby cywilizacyjne. Głównymi przyczynami tych chorób jest niewłaściwa dieta oraz stres, któremu uwagę poświęciliśmy u ubiegłym roku szkolnym. Wskazaliśmy wiele sposobów jak można wyrabiać w sobie zdrowe nawyki żywieniowe.  Podjęte działania spotkały się dużym zaangażowaniem uczniów ich rodziców oraz nauczycieli. Słowa podziękowania należą się wszystkim uczniom, rodzicom, wychowawcom, dyrekcji oraz nauczycielom, którzy czynnie realizują zadania szkoły promującej zdrowie.

 

 

szkolny koordynator SzPZ

Magdalena Pluta-Ślusarz

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Hasło: Ze stresem nam nie do twarzy.

Problem priorytetowy: Złe samopoczucie uczniów w szkole wynikające z nieumiejętności radzenie sobie ze stresem.

Cel główny: Zachęcić dzieci, rodziców oraz pracowników szkoły do poznawania i wdrażania sposobów radzenia sobie ze stresem.

Cele szczegółowe:

 • Pomoc uczniom w radzeniu sobie ze stresem związanym z nauką zdalną, hybrydową oraz powrotem do nauki stacjonarnej.
 • Przekazanie podstawowych informacji o stresie, jego źródłach oraz ukazanie różnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych i możliwościach konstruktywnego wykorzystania stresu.
 • Umożliwienie poznania swoich reakcji na stres.
 • Zdobycie wiedzy, dającej możliwość wykorzystania jej w codziennym życiu.
 • Wywołanie zmiany w podejściu młodzieży do życia i świata oraz traktowaniu sytuacji trudnych, stresogennych, jako wyzwania a nie zagrożenia.
 • Zaznajomienie się ze sposobami rozładowania napięcia i radzenia sobie ze stresem.
 • Zdobycie umiejętności pozytywnego myślenia.
 • Upowszechnianie wiedzy na temat szkoły promującej zdrowie oraz informacji na temat form szkolnej i pozaszkolnej edukacji związanej z promocją zdrowia.
 • Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych, sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań życia codziennego.
 • Zwiększenie aktywności fizycznej poprzez sport i rekreację.

Kryterium sukcesu:

 • Wzrost świadomości potrzeby dbania o zdrowie swoje i innych.
 • Poprawa relacji międzyludzkich, bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów.
 • Wzbogacanie form współpracy z uczniami, rodzicami, nauczycielami i społecznością lokalną.
 • Umiejętność planowania zdrowego stylu życia i podejmowania skutecznych działań w tym zakresie.

Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel:

 • Informacje i fotorelacje na stronie internetowej szkoły i szkolnym facebooku z wykonanych działań.
 • Wystawy prac uczniowskich, wystawy tematyczne, gazetki szkolne, materiały edukacyjne w formie folderów i ulotek.
 • Analiza ankiet.

Realizacja działań szkoły promującej zdrowie w celu wyeliminowania problemu priorytetowego obejmowała:

1. Tworzenie w szkole przyjaznej atmosfery i dbanie o estetykę otoczenia.

Dbanie o wygląd klasopracowni, gazetek szkolnych, korytarzy szkolnych i innych pomieszczeń, a także otoczenia wokół szkoły. Powstanie nowego placu zabaw dla dzieci. Zorganizowanie dni tematycznych uatrakcyjniających pobyt uczniów w szkole i poprawiających ich samopoczucie – Dzień Chłopaka, Dzień Uśmiechu, Dzień koszuli w paski lub w kratę, Dzień moro, Dzień postaci z bajek, Dzień pluszowego misia, Dzień kota, Dzień kapcia i piżamy, Dzień dresów i legginsów, Dzień kolorów, Obchody Dnia Praw Dziecka połączone z powstaniem filmu edukacyjnego szkolnego koła filmowego.

2. Promowanie aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie i dobre samopoczucie człowieka.

Zorganizowanie obchodów Dnia Dziecka i Sportu jako promocji sportu i aktywności fizycznej.  Podczas Dnia Sportu odbyło się spotkanie z trenerem tarnobrzeskiego Klubu Biegacza „Witar” Adamem Maślanką oraz złotym medalistą w biegach przełajowych dla niesłyszących Michałem Wojciechowskim. Promocja sportu i wiedzy o sporcie - udział w Wielkim Teście „Sportowcy dla Niepodległej” na platformie quizizz.com. Korzystanie ze spacerów jesiennych i zajęć na świeżym powietrzu podczas Dnia Pustej Klasy. Prowadzenie zajęć SKS. Promowanie zalet aktywności fizycznej poprzez organizację konkursu plastycznego „Aktywność fizyczna, a stres”.  Zorganizowanie rowerowych wycieczek integracyjno-krajoznawczych do Tarnobrzega, Rozalina, Nowej Dęby, Marków. Zorganizowanie pieszej wycieczki do Kaczaków połączonej z ogniskiem integracyjnym.

3. Zapoznanie uczniów z pojęciem stresu, poznanie przyczyn stresu i jego negatywnych skutków dla zdrowia człowieka.

Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów – A co to stres? Przygotowanie plakatów odzwierciedlających zrozumienie tematu i ich prezentacja na korytarzu szkolnym. Przygotowanie gazetki i ulotek przybliżających zagadnienie stresu, rodzajów stresu, objawów i czynników wywołujących stres oraz sposobów radzenia sobie ze stresem. Kolportaż ulotek podczas Pikniku zdrowia.

4. Zapoznanie rodziców i nauczycieli z pojęciem stresu, poznanie przyczyn stresu i jego negatywnych skutków dla zdrowia człowieka oraz sposobów radzenia sobie ze stresem.

Kolportaż ulotek dotyczących stresu przygotowanych przez uczniów klasy VII dla rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

5. Projekt szkolny: „Tydzień Promocji Zdrowia i Profilaktyki – hasło: Ze stresem nam nie do twarzy” - poznanie sposobów na radzenie sobie ze stresem.

Zorganizowanie Mini Pikniku Zdrowia „Odważ się być zdrowym” – przygotowywanie i prezentacja potraw z wylosowanego wcześniej warzywa lub owocu przez każdą klasę, warsztaty z ziołolecznictwa, zajęcia ruchowe mini zumba, instruktaż pierwszej pomocy przedmedycznej z możliwością samodzielnego wykonania masażu serca na fantomie. Zorganizowanie zajęć z pracownikiem Poradni Psychologiczno – pedagogicznej z Nowej Dęby. Zorganizowanie Dnia Snu – wykorzystanie radiowęzła do przekazania informacji na temat roli snu oraz sposobów na efektywny sen. Zorganizowanie wystawy „Moje hobby, moja pasja” zachęcającej do poszukiwania własnych pasji i zainteresowań jako doskonałych sposobów na rozładowanie stresu.

6. Integrację społeczności szkolnej.

Integrowanie społeczności szkolnej i pielęgnowanie tradycji poprzez obchody Dnia Mamy, Dnia Taty, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Andrzejek, Mikołajek, spotkania opłatkowego, Walentynek, balu karnawałowego. Integracja uczniów poprzez zajęcia świetlicowe. Kształtowanie postaw tolerancyjnych wobec odmienności kulturowej, społecznej oraz wywołanej chorobą poprzez szereg zajęć poświęconych tolerancji – „Jesteśmy różni, jesteśmy równi”. Wspieranie uczniów w adaptacji do środowiska szkolnego poprzez udział w XI edycji konkursu „Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Poszerzenie świadomości otoczenia na temat autyzmu, dodanie otuchy osobom ze spectrum autyzmu i zespołu Aspergera w trudach codziennego funkcjonowania poprzez przyłączenie się do akcji „Jesteś z Wami, niebieskimi motylami” zorganizowanej przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławcu. Organizacja integracyjnych wycieczek rowerowych i ognisk klasowych. Zorganizowanie obchodów Dnia Dziecka i Sportu. Zajęcia integracyjne uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej połączone ze spacerami.

Działania zrealizowane w zakresie Szkoły promującej zdrowie:

 1. Upowszechnianie wiedzy oraz prezentowanie efektów działań szkoły promującej zdrowie poprzez aktualizację informacji na stronie internetowej szkoły w zakładce szkoły promującej zdrowie na szkolnym facebooku.
 2. Profilaktyka chorób wirusowych w tym choroby Covid – 19 - poprzez wprowadzanie i utrwalanie właściwych zasad higieny  – realizowane na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych, tematyczne gazetki szkolne, tablice informacyjne w klasach i na korytarzach szkolnych, procedury korzystania z pracowni szkolnych, szatni, stołówki, biblioteki.
 3. Wspieranie uczniów i rodziców w pokonywaniu trudności związanych z nauką zdalną i wiążącym się z nią stresem.
 4. Propagowanie zdrowego stylu życia i dobrych nawyków żywieniowych - realizacja programu „Trzymaj Formę” wraz z uzyskaniem certyfikatu, zajęcia przedszkolaków poświęcone zdrowemu odżywianiu i zdrowemu stylowi życia „Jedz zdrowo, żyj kolorowo!” oraz obchody Dnia dyni, przygotowywanie soków warzywno – owocowych przez uczniów, poznawanie wartości odżywczych warzyw poprzez „warzywne stworki”, przygotowywanie wiosennych sałatek i zielonych napoi jako świętowanie Dnia Wiosny. Poznanie sposobów na niemarnowanie żywności dzięki obchodom Dnia Pizzy.
 5. Wzbogacanie diety w warzywa, owoce oraz mleko i produkty mleczne  - realizacja programów: „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”.
 6. Poruszanie tematyki bezpieczeństwa w sieci – „Dzień bezpiecznego Internetu”.
 7. Mobilizowanie uczniów do korzystania ze spacerów i przebywania na świeżym powietrzu. Spacer krajobrazowy zorganizowany z okazji „Dnia Drzewa i Krajobrazu” połączony z tematyką proekologiczną i rolą drzew w przyrodzie i ich wpływem na zdrowie człowieka.
 8. Profilaktyka uzależnień – zajęcia dotyczące uzależnień, gazetki tematyczne.
 9. Dbanie o zdrowie psychiczne poprzez rozbudzanie empatii. Zbiórka karmy dla schroniska w Machowie, zbiórka artykułów spożywczych, środków czystości oraz artykułów szkolnych dla Domu Dziecka w Skopaniu, kartki świąteczne dla samotnych, pomoc dla hospicjum Ojca Pio w Tarnobrzegu „Dar serca”, Udział w zbiórce pieniędzy „Góra Grosza” dla Towarzystwa „Nasz Dom”, zbiórka płyt CD/DVD oraz monet zagranicznych dla Księży Sercanów w Lublinie pomagających w Czadzie i na Filipinach.
 10. Działania proekologiczne – zbiórka baterii, elektrośmieci i nakrętek plastikowych. Udział uczniów klasy VI w VII edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz recyklingu i przyjaciele”. Uporządkowanie terenu jako udział w sprzątaniu świata z Herlitz – Ekowyzwanie. Obchody Światowego Dnia Ziemi. Udział w Gminnym Konkursie Przyrodniczo – Ekologicznym „Przyroda wokół nas”. Propagowanie recyklingu z ogólnopolską akcją „Kolorowe kredki”. Popularyzacja postaw proekologicznych i budowanie wrażliwości ekologicznej u dzieci poprzez realizację projektu „Gang fajniaków”.

Podsumowanie:

Realizując zamierzone działania w ramach szkoły promującej zdrowie w roku szkolnym 2020/2021 staraliśmy się skupić wokół zagadnienia jakim jest stres. Przybliżyliśmy całej społeczności szkolnej zjawisko stresu, jego przyczyny oraz skutki jakie on wywołuje w organizmie człowieka. Przedstawiliśmy wiele sposobów jak można radzić sobie ze stresem. Pokazane działania spotkały się z dużym zainteresowaniem i pozytywnymi opiniami.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim uczniom, rodzicom, wychowawcom, dyrekcji oraz nauczycielom, którzy w aktywny sposób, każdego dnia realizują zadania szkoły promującej zdrowie.

 

                                                                                               szkolny koordynator SzPZ

                                                                                               Magdalena Pluta-Ślusarz

 

 

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE - SPRAWOZDANIE ZA ROK SZKOLNY 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły brali udział w wielu wydarzeniach sportowych, kulturalnych, integracyjnych, które miały na celu szeroko rozumianą promocję zdrowia.

We wrześniu uczniowie z naszej szkoły brali udział w wycieczkach rowerowych do Nowej Dęby i Marków. Ponadto w dniach 19, 20, 21 września zorganizowany został obóz sportowy w Cmolasie, gdzie uczniowie pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego trenowali różne dyscypliny sportowe m.in. piłkę nożną, koszykówkę, pływanie, aerobik oraz taniec. Kolejnym wydarzeniem promującym zdrowie był Piknik Rodzinny, podczas którego nasi uczniowie mogli brać udział w konkursach sportowych i zręcznościowych oraz spróbować jeździć konno.

W miesiącu listopadzie odbył się już tradycyjnie w naszej szkole Bieg dla Niepodległej, który miał m.in. za zadanie promowanie zdrowego stylu życia, łączenie pokoleń i uczczenie pamięci Niepodległej. Uczniowie wraz z nauczycielami, rodzicami oraz dziadkami brali udział w biegach w różnych kategoriach wiekowych.  Ponadto 13 listopada 2019 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrowicy odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej „DLA NIEPODLEGŁEJ”. Udział w nim wzięła drużyna z naszej placówki pod opieką p. Marka Mrzygłóda.

Grudzień i styczeń były również miesiącami, w których nasza szkoła aktywnie działała w dziedzinie propagowania sportu i zdrowia. Uczniowie naszej szkoły brali udział w turniejach piłkarskich m.in. w Turnieju o Pucharek Burmistrza w Baranowie Sandomierskim oraz w Mikołajkowym Turnieju Piłkarskim w Woli Baranowskiej.

W lutym 2020 r. „Czas na łyżwy”!  Cała szkoła brała udział w wyjazdach na lodowisko do Majdanu Królewskiego. Pod okiem instruktorów uczniowie szlifowali swoje umiejętności jazdy na łyżwach.

Ponadto szkoła bierze udział w projektach dotyczących zdrowia psychicznego. Przystąpiliśmy do realizacji projektu „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”.  W naszej placówce propagowane są zdrowe śniadania, uczniowie na godzinie wychowawczej przygotowują zdrowe posiłki. W każdy wtorek odbywają się również zajęcia taneczne z elementami akrobatyki, a w środę w ramach projektu „Umiem pływać” nasi uczniowie jeżdżą na basen do Nowej Dęby, gdzie pod okiem instruktorów uczą się pływać.

Nasza szkoła realizuje również projekty żywieniowe „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole.”

Realizujemy też programy innowacyjne wprowadzane przez nauczycieli. Jednym z nich jest „Szkolna Liga Mistrzów”, prowadzona przez nauczycieli wychowania fizycznego. Uczniowie ćwiczą daną dyscyplinę sportową, co tydzień ukazywane są najlepsze osiągnięcia grupy wiodącej i goniącej. Każdy z uczestników ma możliwość poprawienia swojego wyniku i uzyskania sukcesu.

W naszej szkole prowadzimy również zajęcia w ramach szkółki sportowej, prowadzonej przez nauczycieli wychowania fizycznego dla uczniów klas I-III. Dzieci rozwijają swoją ulubioną dyscyplinę sportową oraz ogólną sprawność fizyczną.

Ponadto w przedszkolu uczniowie na zajęciach kulinarnych uczą się sami przygotowywać zdrowe posiłki, poznają zasady zdrowego żywienia.

Nasi uczniowie oprócz zajęć szkolnych mają możliwość rozwijania pasji sportowych i spędzania czasu wolnego w sposób aktywny w środowisku lokalnym, m.in. na placu rekreacyjno-sportowym w Ślęzakach oraz na okolicznych placach zabaw.

Autor: Aneta Wilk Agata Stawiarska Artur Durtka

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Wycieczka rowerowa na Marki

  Wycieczka rowerowa na Marki

 • Powiększ zdjęcie Wycieczka rowerowa na Marki

  Wycieczka rowerowa na Marki

 • Powiększ zdjęcie Wycieczka rowerowa do Nowej Dęby

  Wycieczka rowerowa do Nowej Dęby

 • Powiększ zdjęcie Obóz Sportowy w Cmolasie zajęcia na basenie

  Obóz Sportowy w Cmolasie zajęcia na basenie

 • Powiększ zdjęcie Obóz Sportowy w Cmolasie zajęcia na basenie

  Obóz Sportowy w Cmolasie zajęcia na basenie

 • Powiększ zdjęcie Obóz Sportowy w Cmolasie trening piłki nożnej

  Obóz Sportowy w Cmolasie trening piłki nożnej

 • Powiększ zdjęcie Obóz Sportowy w Cmolasie zajęcia taneczno-akrobacyjne

  Obóz Sportowy w Cmolasie zajęcia taneczno-akrobacyjne

 • Powiększ zdjęcie Piknik Rodzinny

  Piknik Rodzinny

 • Powiększ zdjęcie Piknik Rodzinny

  Piknik Rodzinny

 • Powiększ zdjęcie Piknik Rodzinny

  Piknik Rodzinny

 • Powiększ zdjęcie Piknik Rodzinny

  Piknik Rodzinny

 • Powiększ zdjęcie Bieg Dla NIEPODLEGŁEJ

  Bieg Dla NIEPODLEGŁEJ

 • Powiększ zdjęcie Bieg Dla NIEPODLEGŁEJ

  Bieg Dla NIEPODLEGŁEJ

 • Powiększ zdjęcie Bieg Dla NIEPODLEGŁEJ

  Bieg Dla NIEPODLEGŁEJ

 • Powiększ zdjęcie Bieg Dla NIEPODLEGŁEJ

  Bieg Dla NIEPODLEGŁEJ

 • Powiększ zdjęcie Łyżwy w Majdanie Królewskim

  Łyżwy w Majdanie Królewskim

 • Powiększ zdjęcie Łyżwy w Majdanie Królewskim

  Łyżwy w Majdanie Królewskim

 • Powiększ zdjęcie Łyżwy w Majdanie Królewskim

  Łyżwy w Majdanie Królewskim

 • Powiększ zdjęcie Łyżwy w Majdanie Królewskim

  Łyżwy w Majdanie Królewskim

 • Powiększ zdjęcie Łyżwy w Majdanie Królewskim

  Łyżwy w Majdanie Królewskim

 • Powiększ zdjęcie Łyżwy w Majdanie Królewskim

  Łyżwy w Majdanie Królewskim

 • Powiększ zdjęcie Zdrowe Śniadanie

  Zdrowe Śniadanie

 • Powiększ zdjęcie Zdrowe Śniadanie

  Zdrowe Śniadanie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-02-03
Data publikacji:2020-02-03
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Wilk Agata Stawiarska Artur Durtka
Osoba wprowadzająca dokument:Szewc Beata
Liczba odwiedzin:3467