Rok szkolny 2022/2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawowe wnioski z badania ankietowego „Młode głowy”

przeprowadzonego w roku szkolnym 2022/2023 

       W ankiecie wzięło udział 44 uczniów klas IV-VIII (21 dz., 23 chł.; 12 os. z kl. IV, 12 os. z kl. V, 12 os. z kl. VI i 8 os. z kl. VIII). Badania miały charakter dobrowolny i anonimowy i polegały na wypełnieniu ankiety on-line za pośrednictwem specjalnej platformy podczas lekcji.

       Z przeanalizowanych odpowiedzi udzielanych na pytania ankietowe można wysnuć następujące wnioski: Większość uczniów szkoły podaje, że nie korzystało z pomocy psychologa w szkole, bądź poza nią, ponieważ nie mieli takiej potrzeby. Jednak gdyby pojawił się jakiś problem zwrócili by się w większości po pomoc do kogoś z rodziny.

      Uczniowie ustosunkowując się do podanych zachowań niewłaściwych, jakie wykazywali w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Najwięcej niewłaściwych postaw zauważa się w związku z inicjowaniem przez nich bójek, wagarowaniem. Jeżeli chodzi natomiast o zachowania związane z Internetem, to wiele osób wskazało, iż ogląda sporadycznie bądź często gale MMA, a także hejtują inne osoby na różnych portalach społecznościowych.

   Kolejną częścią ankiety, było ukazanie, w jaki sposób uczniowie postępują, kiedy przytrafi się im kłopotliwa sytuacja (np. jestem nieprzygotowany do lekcji i zostałem wezwany do odpowiedzi albo muszę się przyznać do kłamstwa). Z danych wynika, że uczniowie w takich sytuacjach zwykle tracą głowę, nie wiedzą co mają zrobić i nie potrafią znaleźć odpowiedniego rozwiązania wyjścia z trudnej sytuacji. Nie wierzą oni także w swoje możliwości oraz to, że uda im się pokonać problem.

    Uczniowie zostali także zapytani o to, jakie problemy odczuwali w ciągu ostatniego roku. Problemy te dotyczyły sfery psychicznej. Połowa uczniów wskazała, że w podanym czasie czuła się gorzej psychicznie. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zapytani o myśli samobójcze, aż 8 osób wykazywało je sporadycznie, zaś 2 osoby często. Duży odsetek badanych wskazał również, że w ciągu roku w ich rodzinie sporadycznie dochodziło do kłótni i nieporozumień. Wielu z naszych uczniów jak się okazuje ma również problemy z akceptacją samego siebie, nie tolerując zwłaszcza swojego wyglądu. Kolejnym niepokojącym problemem pojawiającym się wśród uczniów to fakt, iż aż 19 spośród nich nie miało w podanym czasie chęci do życia i nic im się nie chciało robić czy sporadycznie czy też często.

    W kolejnej części badania dzieci stwierdzały, co zrobiły w ciągu ostatnich 3 miesięcy, aby być bardziej atrakcyjnym. Niemal połowa osób przyznała, że odchudzała się oraz robiła rzeczy wbrew sobie, aby w ten sposób przypodobać się innym. Wiele osób również ukrywało także informacje o sobie, które w ich odczuciu mogłyby negatywnie wpłynąć na ich postrzeganie przez innych. Wynika z tego,  że duża część naszych uczniów ma problemy z akceptacją siebie i są w stanie robić różne rzeczy, często wbrew sobie, aby inni dobrze o nich myśleli oraz by umocnić swoją pozycję w grupie.

     Kolejną częścią badań było ukazanie postaw wobec problemu samobójstw. Dwunastu uczniów podało, że ktoś z ich najbliższego otoczenia mówił, podjął próbę lub popełnił samobójstwo. Taka sama ilość osób wskazała, że sama kiedykolwiek myślała lub planowała próbę samobójczą! Z kolei 6 uczniów przyznało, że planowało kiedyś samobójstwo. Dane te pokazują, że problem samobójstwa wśród naszych uczniów występuje i należy zachować szczególną uwagę!!

    Uczniowie zapytani o zjawisko hejtu wskazali, że doświadczyły w swoim życiu takiej formy przemocy (15 os.), a zwykle pochodziła ona ze strony ich kolegów i koleżanek. Przedmiotem hejtu były zwykle cechy charakteru danej osoby, ale także jej cech zewnętrznych (wygląd, styl ubierania się).

   Na podstawie udzielanych odpowiedzi można stwierdzić, że pośród 44 badanych uczniów u 38 osób można stwierdzić brak podejrzenia depresji, jednak u 6 uczniów występuje podejrzenie depresji.

    Badając natomiast poziom samooceny wśród naszych uczniów można stwierdzić, że u 21 osób występuje samoocena niska, u 16 osób samoocena średnia, zaś u 7 osób samoocena wysoka.  

 

 

Opracowała: Marzena Ścipień

Marta Marek-Byczek


Sprawozdanie z realizacji projektu SOC (Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo)

w II półroczu roku szkolnego 2022/2023

        W II półroczu roku szkolnego w ramach ogólnopolskiego projektu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo koordynowałyśmy badania prowadzone wśród uczniów naszej szkoły z klas IV-VIII. Badania miały na celu ocenę stanu psychicznego uczniów. Badania były bardzo rozbudowane. Szczegółowa analiza badań stanowi odrębny dokument.

     Prowadzono także z uczniami zajęcia ukazujące bezpieczne zachowania w sieci, jak również ukazujące negatywne skutki wynikające z uzależnienia od komputera czy telefonu.

      Uczestniczyłyśmy również w szkoleniach i webinarach dla koordynatorów SOC w ramach sieci współpracy. Proponowano także wzięcie udziału w webinarach dla nauczycieli i rodziców.

 

 

Koordynatorzy SOC:

Marzena Ścipień

Marta Marek-Byczek


Sprawozdanie z realizacji projektu SOC (Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo)
w I półroczu roku szkolnego 2022/2023

      W I półroczu roku szkolnego 2022/2023 w ramach realizacji projektu SOC zorganizowany został Tydzień Dbania o Relacje (21-25.11.2022r.).
W każdym dniu na uczniów czekały ciekawe zabawy, zadania, które miały na celu zintegrować społeczność szkolną oraz przyczynić się do poprawy relacji międzyuczniowskich. Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu Tygodnia Dbania o Relacje stanowi osobny dokument.

     W miesiącu grudniu wzięliśmytakże kolejny raz udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej "Idą święta - nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj". Każda klasa, łącznie z przedszkolem wykonała świąteczną kartkę z życzeniami, które następnie zostały przekazane podopiecznym hospicjum w Tarnobrzegu.

     Innym zadaniem, które wpisało się w założenia projektu SOC było także przeprowadzenia kolejnej edycji "Szkolny kalendarz adwentowy", w którym uczniowie wykonywali zadania przypisane na każdy dzień grudnia, a które miały charakter wychowawczy.

      W ramach projektu uczniowie klas V oraz VI wykonali plakaty dotyczące bezpiecznych ferii.

      Uczestniczyłyśmy również w szkoleniach i webinarach dla koordynatorów SOC w ramach sieci współpracy.

 

 

Koordynatorzy SOC:

Marzena Ścipień

Marta Marek-Byczek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-06-28
Data publikacji:2024-06-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Cichoń
Liczba odwiedzin:320