Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

HARMONOGRAM PRACY PRZEDSZKOLI W CZASIE WAKACJI

             Harmonogram pracy przedszkoli na terenie Gminy Baranów Sandomierski w okresie wakacji (lipiec/sierpień):

 • Publiczne Przedszkole w Baranowie Sandomierskim: 03.08 – 14.08.2020r.;
 • Publiczne Przedszkole w Dąbrowicy: 29.06 – 10.07.2020r.;
 • Publiczne Przedszkole w Skopaniu: 13.07 – 31.07.2020r.;
 • Publiczne Przedszkole w Ślęzakach: 13.07 – 24.07.2020r.;
 • Publiczne Przedszkole w Woli Baranowskiej: 17.08 – 31.08.2020r.

             Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach informuje, że Rodzice którzy są zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola w trakcie wakacyjnej pracy naszej placówki, zobowiązani są do wcześniejszego zgłoszenia tego faktu w sekretariacie szkoły.


 „JEŚLI POTRAFISZ O CZYMŚ MARZYĆ,

TO POTRAFISZ TEGO DOKONAĆ”

             Dnia 26 czerwca 2020 roku uczniowie z naszej szkoły podstawowej odebrali swoje świadectwa szkolne oraz moc nagród wypracowanych podczas zdalnego nauczania, ale nie tylko.

             Po raz pierwszy nie było akademii, Mszy Świętej, uroczystego wręczenia nagród ani oficjalnego pożegnania ósmoklasistów… Chociaż ich młodsi koledzy z klasy siódmej wraz z p. Krzysztofem Sałkiem oraz p. Martą Marek-Byczek przygotowali dla nich pamiątkowe upominki – kubki ze zdjęciem klasowym oraz reprezentanci klasy skierowali do absolwentów naszej placówki kilka ciepłych słów na pożegnanie….

             Tego dnia p. Aneta Wilk, wychowawczyni klasy ósmej, przekazała swoim podopiecznym listy gratulacyjne dla rodziców. Otrzymali je rodzice:

 • Jakuba Małodzińskiego – Pani Beata Małodzińska,
 • Huberta Myszki – Państwo Monika i Tadeusz Myszka,
 • Bartłomieja Ślusarza – Państwo Jolanta i Andrzej Ślusarz,
 • Szymona Ślusarza – Państwo Anna i Zbigniew Ślusarz.

             Tego dnia wychowawcy wręczyli nagrody książkowe lub rzeczowe dla najlepszych uczniów:

 • w klasie I otrzymali je – Emilia Dryka, Hanna Serwan, Dominik Skowron, Karol Stawowy, Radosław Żmuda;
 • w klasie IIZuzanna Bereska, Nikola Kaptur, Aleksandra Marek, Weronika Marek, Bartosz Stawowy;
 • w klasie IIIJulia Burzyńska, Maja Dutkowska, Jan Kadecki, Adrianna Malinowska, Kinga Nowak, Amanda Rup, Antoni Serwan;
 • w klasie VMaria Ślusarz, Mateusz Ślusarz;
 • w klasie VIaMalwina Kłos, Martyna Mrówczyńska;
 • w klasie VIbWiktoria Wilk, Paulina Witoń;
 • w klasie VIIPatrycja Cebula;
 • w klasie VIIIJakub Małodziński, Hubert Myszka, Bartłomiej Ślusarz, Szymon Ślusarz, Oliwia Urbaniak

oraz dyplomy i słodkie upominki za wzorową frekwencję, które otrzymali: Radosław Żmuda (kl. I), Nikola Byczek (kl. II), Bartłomiej Kaczak (kl. II), Weronika Marek (kl. II), Filip Stępień (kl. II), Maja Dutkowska (kl. III), Amelia Serwan (kl. III), Kacper Obara (kl. V), Wiktor Stawowy (kl. VIa), Kacper Stępień (kl. VIb), Paulina Witoń (kl. VIb), Marta Dul (kl. VII), Paulina Węgrzyńska (kl. VII), Ewa Wilk (kl. VII), Konrad Burzyński (kl. VIII), Bartłomiej Obara (kl. VIII), Mikołaj Surowiec (kl. VIII), Bartłomiej Ślusarz (kl. VIII).

             Docenione zostały również osoby „pracujące” w szkolnym sklepiku, przy sprzęcie nagłośniającym, aktywnie działający w samorządzie uczniowskim, wolontariacie.

             Szczególne podziękowania składamy:

Bohaterom dnia codziennego, czyli Rodzicom,

którzy pogodzili obowiązki zawodowe, domowe

i pomagali dzieciom w zdalnym nauczaniu”.

DZIĘKUJEMY!!!


 THE BIG CHALLENGE

             Dnia 20 maja 2020 roku dwudziestu ośmiu z klas III-VIII z naszej placówki pod opieką p. Danuty Boczuli, wzięło udział w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego „The Big Challenge”.

             Oficjalne ogłoszenie wyników miało miejsce 26 czerwca 2020 roku.

             Wśród reprezentantów naszej szkoły najlepiej spisał się uczeń klasy ósmej, Hubert Myszka, który w naszym zespole zajął I miejsce, zaś w rankingu ogólnopolskim uplasował się na XXII miejscu.


 SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAJĄCY

             Dnia 26 czerwca 2020 roku opiekunowie SKO, p. Iwona Kasza oraz p. Izabela Skowron dokonały podsumowania działalności „kasy” w roku szkolnym 2019/2020. Opiekunowie postanowili nagrodzić osoby, które systematycznie wpłacały kwoty na swoje konta pamiątkowymi dyplomami oraz „nagrodą” pieniężną w wysokości 10 zł.

             Osoby nagrodzone to: Zuzanna Bereska (kl. II), Emilia Dryka (kl. I), Jakub Foc (kl. VIb), Nikola Kaptur (kl. II), Szymon Kasza (kl. VIb), Kacper Rzeszut (kl. V), Dominik Skowron (kl. I), Mateusz Ślusarz (kl. V), Hubert Wojnas (kl. I) oraz Oliwia Wojnas (kl. III).


 ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE

             Dnia 25 czerwca 2020 roku odbyło się oficjalne zakończenie przedszkola. Tego dnia, po ponad trzymiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa, przedszkolaki po raz pierwszy i ostatni w bieżącym roku szkolnym, przyszli do przedszkola.

             Tam czekały na nich ich wychowawczynie, p. Ewa Hankus oraz p. Anna Obara-Fornal, które przekazały swoim podopiecznym moc nagród, które wypracowali podczas zdalnego nauczania, i nie tylko. Były to dyplomy za aktywny udział w życiu przedszkolnym oraz dyplomy za udział w zajęciach dodatkowych:

 • języka angielskiego – prowadzonych przez p. Monikę Cichoń,
 • kulinarnych – prowadzonych przez p. Annę Obara-Fornal,
 • matematyczno-przyrodniczych – prowadzonych przez p. Elżbietę Dul,
 • plastycznych – prowadzonych przez p. Ewę Hankus.

             Ponadto sześciolatkowie otrzymali SOWY na pamiątkę ukończenia przedszkola.


 DZIEŃ OJCA

„W dzień dzisiejszy Tatku miły,

niech Ci płyną życia chwile,

z duszy, z serca, z całej siły,

więcej czuję – życzę tyle”.

             Dnia 23 czerwca w Polsce obchodzony jest Dzień Ojca – święto, które jest wyrazem szacunku i wdzięczności ojcom.

             O swoich Ojcach nie zapomnieli uczniowie klasy trzeciej szkoły podstawowej oraz przedszkolaki wraz ze swoimi wychowawczyniami, p. Beatą Guściorą, p. Ewą Hankus oraz p. Anną Obarą-Fornal. Dla swoich ukochanych Tatusiów przygotowali piękne medale, laurki, dyplomy, kartki z życzeniami płynącymi prosto z serc….


 LAPTOPY DLA SZKOŁY

             W związku z realizacją przez Gminę Baranów Sandomierski Projektu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, otrzymaliśmy dnia 22 czerwca 2020 roku od Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, sprzęt komputerowy, tj. pięć laptopów marki ASUS wraz z oprogramowaniem i zestawem słuchawkowym o łącznej wartości 13 456,20 zł.

             Otrzymany sprzęt posłuży naszym uczniom z rodzin wielodzietnych w procesie zdalnego nauczania, jeśli będzie taka potrzeba od września. Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie do stacjonarnego nauczania, sprzęt komputerowy zostanie wykorzystywany w pracy codziennej.


 „TRZYMAJ FORMĘ, TO SIĘ OPŁACA”

             Dnia 17 czerwca 2020 roku został podsumowany wojewódzki konkurs na plakat „Trzymaj Formę, to się opłaca”. W konkursie wzięli udział uczniowie z pięćdziesięciu szkół województwa podkarpackiego, którzy wykonali sto trzydzieści prac plastycznych.

             Komisja konkursowa przyznała dziesięć równorzędnych nagród. Wśród nagrodzonych znalazł się uczeń klasy ósmej z naszej placówki, Bartłomiej Kasza.


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

             W bieżącym roku szkolnym w wyniku panowania epidemii koronawirusa ósmoklasiści egzamin pisali dopiero w dniach od 16 do 18 czerwca 2020 roku. Nasi ósmoklasiści sprawdzali swoją wiedzę:

 • 16 czerwca – z języka polskiego,
 • 17 czerwca – z matematyki,
 • 18 czerwca – z języka angielskiego.

             Jak im poszło? Tego dowiemy się dopiero w lipcu….


 NAUCZANIE ZDALNE W PRZEDSZKOLU

I W SZKOLE PODSTAWOWEJ

             Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach informuje, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej do 26 czerwca 2020 roku będzie prowadzone „nauczanie zdalne”.

             Zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi MEN nadal prowadzone są w szkole zajęcia rewalidacyjne, opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz konsultacje dla uczniów klas I-VIII po wcześniejszym podpisaniu zgody przez rodzica.

             Przypominamy, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się:

 • 16 czerwca 2020r. – język polski – godz. 9:00 (120 min + 60 min);
 • 17 czerwca 2020r. – matematyka – godz. 9:00 (100 min + 50 min);
 • 18 czerwca 2020r. – język angielski – godz. 9:00 (90 min + 45 min).

             Szczegółowe wytyczne dla ucznia i rodzica znajdują się w załączniku.

             Przypominamy również o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych:

 • 11.06.2020r. – Boże Ciało – dla zespołu;
 • 12.06.2020r. – dla uczniów szkoły podstawowej;
 • 16-18.06.2020r. – dla uczniów klas I-VII szkoły podstawowej.

 „PINGWIN 2019 – PANDA 2020”

             Dnia 22 listopada 2019 roku w naszej szkole został przeprowadzony Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „PINGWIN 2019”. Wzięło w nim udział czternastu uczniów z naszej placówki, którzy sprawdzali swoją wiedzę z matematyki.

             Oficjalne ogłoszenie wyników miało miejsce 23 stycznia 2020 roku.

             Dyplom laureata oraz nagrodę książkową za zajęcie V miejsca zdobył Jakub Małodziński (kl. VIII), zaś wyróżnienie za zajęcie:

 • VII miejscaBartłomiej Ślusarz (kl. VIII),
 • VIII miejsca Mikołaj Surowiec (kl. VIII),
 • IX miejscaHubert Myszka (kl. VIII).

             Z kolei dnia 5 czerwca 2020 roku siedmiu uczniów z naszej placówki wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym „PANDA 2020”. Tym razem test z matematyki pisali w swoich domach on-line.

             Oficjalne ogłoszenie wyników miało miejsce 10 czerwca 2020 roku.

             Wyróżnienie za zajęcie X miejsca wywalczyła Maria Ślusarz (kl. V).


 ZABAWA Z MATEMATYKĄ

             W dniach od 2 do 5 czerwca 2020 roku uczniowie z naszej placówki brali udział w szkolnej rywalizacji pod hasłem „Zabawa z matematyką”.

             Codziennie, poprzez dziennik elektroniczny librus, uczniowie otrzymywali do „rozwiązania” zadania z kategorii:

  • rebusy matematyczne,
  • zagadki logiczne,
  • trójkąty-kwadraty,
  • sudoku.

             Uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach:

 • klasy I-III:
  • I miejsce ex aequo: Julia Bałata (kl. III) oraz Dominik Skowron (kl. I);
  • II miejsce ex aequo: Nikola Byczek (kl. II), Maja Dutkowska (kl. III) oraz Adrianna Malinowska (kl. III),
  • III miejsce ex aequo: Weronika Marek (kl. II) oraz Amanda Rup (kl. III),
 • klasy V-VI:
  • I miejsce ex aequo: Sylwia Rożnowska (kl. VIb), Wiktor Stawowy (kl. VIa), Mateusz Ślusarz (kl. V), Paulina Witoń (kl. VIb),
  • II miejsce ex aequo: Patryk Bałata (kl. V), Szymon Kasza (kl. VIb), Malwina Kłos (kl. VIa), Szymon Kochowski (kl. VIa),
  • III miejsce ex aequo: Jakub Foc (kl. VIb), Kornelia Rożnowska (kl. V) oraz Alicja Trojnacka (kl. VIa),
 • klasy VII-VIII:
  • II miejsce ex aequo: Bartłomiej Kasza (kl. VIII) oraz Zuzanna Malinowska (kl. VIII);
  • III miejsce: Patrycja Cebula (kl. VII).

             Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w matematycznej zabawie zorganizowanej przez p. Iwonę Kaszę, p. Krzysztofa Sałka oraz p. Beatę Szewc.


 DZIEŃ SPORTU

             Co roku w naszym zespole Dzień Dziecka połączony był z Dniem Dziecka oraz ze świętem szkoły podstawowej.  W tym roku wszystko odbywało się inaczej. Ze względu na ograniczenia wprowadzone przez rząd z powodu koronawirusa w tym roku Szkolny Dzień Sportu przebiegał w naszej placówce inaczej.

             Dnia 1 czerwca 2020 roku uczniowie rywalizację sportową rozpoczęli od rozwiązania testu z edukacji zdrowotnej na platformie quizizz.com. Najlepiej z testem poradzili sobie: Wiktoria Wilk (kl. VIb), Zuzanna Malinowska (kl. VIII), Bartłomiej Kasza (kl. VIII), Patryk Bałata (kl. V) oraz Amanda Rup (kl. III).

             Po konkursie wiedzy odbył się „12 minutowy bieg po zdrowie”. Uczestnicy biegu sami wybrali sobie trasę biegu. Wyzwania podjęli się: Julia Bałata (kl. III), Patryk Bałata (kl. V), Julia Burlikowska (kl. VIb), Patrycja Cebula (kl. VII), Maja Dutkowska (kl. III), Bartłomiej Kasza (kl. VIII), Szymon Kasza (kl. VIb), Martyna Mrówczyńska (kl. VIa), Hubert Myszka (kl. VIII), Bartłomiej Ślusarz (kl. VIII), Mateusz Ślusarz (kl. V), Szymon Ślusarz (kl. VIII), Wikoria Wilk (kl. VIb) oraz p. Aneta Wilk.

             Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie sportowej zorganizowanej przez p. Marka Mrzygłóda oraz p. Pawła Wilka.


 „PRYMAS WYSZYŃSKI – CZŁOWIEK NIEZWYKŁEJ MIARY”

             Dnia 28 maja 2020 roku przypada kolejna rocznica śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, patrona naszej szkoły podstawowej. Aby uczcić pamięć Prymasa Tysiąclecia nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim projekcie „Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

             Projekt miał na celu kształtowanie postaw patriotycznych poprzez promowanie haseł i wartości bliskich Prymasowi Tysiąclecia, którego życie i dzieło nierozerwalnie związane było z polską historią, walką o wolność i niepodległość Ojczyzny.

             W ramach projektu wpisane były zadania związane z nadchodzącą beatyfikacją Kardynała. Uczniowie z naszej szkoły zrealizowali następujące zadania:

 1. Dziękuję Ci Prymasie” – list otwarty lub wiersz uczniowski:
 • I miejsceMaria Ślusarz (kl. V);
 • II miejsceBartosz Tomczyk (kl. V);
 • III miejsceMalwina Kłos (kl. VIa).
 1. Człowiek niezwykłej miary” – prezentacja multimedialna wykonana przez Huberta Myszkę (kl. VIII).
 2. ABC Społecznej Krucjaty Miłości na co dzień” – prace plastyczne:
 • I miejsce ex aequoMaja Dutkowska (kl. III) oraz Kacper Rzeszut (kl. V).
 1. Wykonanie plakatów z cytatami Kardynała Stefana Wyszyńskiego pogrupowanych według tematów: „Ojczyzna, naród, patriotyzm” oraz „Rodzina, dom, człowiek”:
 • I miejsceBartłomiej Kasza (kl. VIII);
 • II miejsceSzymon Kasza (kl. VIb);
 • III miejsceBartosz Stawowy (kl. II);
 • wyróżnienie: Nikola Byczek (kl. II).
 1. Zaprojektowanie znaczka pocztowego upamiętniającego uroczystość beatyfikacji:
 • I miejsceMateusz Ślusarz (kl. V);
 • II miejsceKacper Trela (kl. II);
 • III miejsceMaja Dutkowska (kl. III);
 • wyróżnienie: Karolina Krząstek (kl. II) oraz Bartłomiej Kasza (kl. VIII).

             Nad realizacją poszczególnych zadań w projekcie czuwały p. Anna Cieśla oraz p. Agnieszka Szymczyk.


 „MAMA TO OSOBA, KTÓRA ZASTĄPI KAŻDEGO,

ALE NIKT NIE ZASTĄPI MAMY”

             Dnia 26 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Matki.

             O swoich ukochanych MAMACH nie zapomnieli również uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Pod czujnym okiem swoich wychowawczyń – p. Krystyny Dryki, p. Beaty Guściory oraz p. Beaty Małodzińskiej, nasi milusińscy przygotowali dla swoich mam cudowne niespodzianki. Były to piękne opowiadania, wiersze, laurki, portrety rodzicielek….


„MAMA I TATA TO NAJWAŻNIEJSZE SŁOWA ŚWIATA”

             W dniach od 22 do 26 maja 2020 roku najmłodsi członkowie naszej społeczności szkolnej, przedszkolaki, pod czujnym okiem swoich wychowawczyń – p. Ewy Hankus oraz p. Anny Obary-Fornal przygotowywali prace poświęcone swoim RODZICOM. Były to piękne portrety rodziców wraz z ciepłymi słowami o nich, własnoręcznie wykonane ramki na zdjęcia rodzinne, laurki, kwiaty oraz CERTYFIKATY dla najlepszej MAMY.

             Chociaż w tym roku szkolnym nie było akademii – wierszy i piosenek w wykonaniu naszych milusińskich, to nie zapomnieli oni o swoich ukochanych RODZICACH….


NAUCZANIE ZDALNE W PRZEDSZKOLU

I W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚLĘZAKACH

             Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach informuje, że od 15 kwietnia do 7 czerwca 2020 roku zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej nadal będzie prowadzone „nauczanie zdalne”. Prosimy o śledzenie na bieżąco informacji pojawiających się dzienniku elektronicznym (https://portal.librus.pl).

             Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniach 21-23.04.2020r. nie odbędą się egzaminy ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty odbędzie sie w dniach od 16 do 18 czerwca 2020 roku.

             Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach informuje, że praca Publicznego Przedszkola w Ślęzakach jest nadal zawieszona. Decyzja została podjęta w porozumieniu z Organem Prowadzącym wskutek braku deklaracji ze strony rodziców o powrocie dzieci do przedszkola od 6 maja 2020 r. Prosimy o śledzenie informacji, dotyczących pracy przedszkola i szkoły.

             Zgodnie z rozporządzeniem MEN uruchamia kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół i bezpośredniego prowadzenia zajęć:

 • od 18 maja możliwe jest, za zgodą rodziców, prowadzenie bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju;
 • od 25 maja do 7 czerwca zostają przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych;
 • od 25 maja do 7 czerwca uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, a w szczególności przedmiotów egzaminacyjnych;
 • od 1 do 7 czerwca uczniowie klas I-VII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Rodzice zainteresowani udziałem uczniów w zajęciach rewalidacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych (dydaktycznych), czy konsultacjach zobowiązani są do wcześniejszego zgłoszenia ucznia. Informację należy przesłać poprzez dziennik librus do dyrektora placówki, a także powiadomić wychowawcę klasy.


„WIELCY POLACY W OCZACH DZIECI:

JAN PAWEŁ II I STEFAN WYSZYŃSKI”

             W maju, jak w żadnym miesiącu, znajduje się wiele dni poświeconych wydarzeniom historycznych, osobom, świętom rodzinnym ważnym dla każdego Polaka.

            Dla społeczności naszej szkoły ważny jest dzień 18 maja, dzień urodzin Jana Pawła II oraz 28 maj, dzień śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Aby uczcić dwóch Wielkich Polaków wychowawcy świetlicy, p. Iwona Kasza, p. Grzegorz Koptyra oraz p. Beata Szewc, zorganizowali konkurs plastyczny pod hasłem „Wielcy Polacy w oczach dzieci”.

             W dniach od 1 do 24 maja uczniowie z naszego zespołu przesyłali prace konkursowe.

             Wśród nadesłanych prac organizatorzy nagrodzili prace następujących uczniów: Julii Abram (przedszkole), Bartłomieja Kaszy (kl. VIII), Szymona Kaszy (kl. VIb), Marii Ślusarz (kl. V) oraz Mateusza Ślusarza (kl. V).

         Gratulujemy nagrodzonym.

 ZDALNA SZKOŁA

             W związku z realizacją przez Gminę Baranów Sandomierski Projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, otrzymaliśmy dnia 20 maja 2020 roku od Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, sprzęt komputerowy, tj. trzy laptopy marki Asus wraz z zestawem słuchawkowym o łącznej wartości 7823,97 zł.

             Otrzymany sprzęt posłuży naszym uczniom w procesie zdalnego nauczania. Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie do stacjonarnego nauczania, sprzęt komputerowy zostanie wykorzystywany w pracy codziennej.


 SZKOLNY TYDZIEŃ PROFILAKTYKI

             W dniach od 18 do 22 maja 2020 roku w naszym zespole trwał „Szkolny Tydzień Profilaktyki”. Podczas niego poruszane były zagadnienia, które dotyczą każdego z nas:

 • 19 maj – „Dzień Bezpiecznego Internetu”, czyli przypomniano zasady bezpiecznego korzystania z Internetu;
 • 20 maj – „Stop dopalaczom i narkotykom!”: zgodnie z hasłem dnia przypomniano uczniom o negatywnych skutkach tych substancji na organizm człowieka;
 • 21 maj – „Nie spal się na starcie”: tego dnia zaprezentowano prace uczniów dotyczące negatywnego wpływu palenia papierosów na nasze zdrowie;
 • 22 maj – „Dzień Zdrowego Śniadania”: podkreślono wagę śniadania w życiu każdego z nas. Tego dnia zwrócono uwagę również na to, co powinniśmy jeść, jak często, itp.

             Nad przebiegiem tygodnia profilaktyki czuwały p. Aneta Wilk oraz p. Monika Cichoń.


 SŁYNNE BUDOWLE

             Na świecie istnieje wiele budowli, które chciałby zobaczyć „na żywo” każdy z nas. Powstały one nie tylko po to, aby ukazać potęgę danego państwa, ale aby oddać cześć bogom, władcom, bohaterom narodowym, itp.

             W podróż po ciekawych miejscach, gdzie możemy spotkać charakterystyczne budowle, zabrali nas pierwszoklasiści wraz ze swoją wychowawczynią, p. Beatą Małodzińską.

             Nasi milusińscy przygotowali projekt klasowy pod hasłem „Słynne budowle”, który był gotowy na 18 maja 2020 roku. Podczas oglądania prac plastyczno-technicznych członków społeczności szkolnej sami możemy przeanalizować swoje skojarzenia z budowlami.


 DZIEŃ KSIĄŻKI I TYDZIEŃ BIBLIOTEKI

             W dniach od 11 do 15 maja 2020 roku w naszym zespole trwał „Tydzień Biblioteki” połączony z Dniem Książki.

             Uczniowie z naszej placówki poprzez swoje prace plastyczne ukazywali swoje pasje czytelnicze, zachęcali swoich kolegów do czytania książek oraz dzielili się swoją refleksją na temat przeczytanych przez siebie książek.

             Prace plastyczne wykonali: Maja Dutkowska (kl. III), Bartłomiej Kasza (kl. VIII), Szymon Kasza (kl. VIb), Malwina Kłos (kl. VIa) oraz Kacper Rzeszut (kl. V).

             Koordynatorem konkursu była p. Anna Cieśla.


 „ŻYCIE WIERSZEM PISANE”

             Dnia 15 maja 2020 roku odbyło się rozstrzygnięcie gminnego konkursu literackiego skierowanego do Młodych Talentów pod hasłem „Życie wierszem pisane” zorganizowanego przez bibliotekę w Baranowie Sandomierskim. Udział w nim wzięło dziewięciu uczniów.

             Wśród nagrodzonych prac znalazły się wiersze uczennic z naszej placówki. W kategorii I – klasy IV-VIII I miejsce zajęła Maria Ślusarz (kl. V) za wiersz „Czy to wiosna, czy …?” oraz wyróżnienie wywalczyła Patrycja Cebula (kl. VII) za zestaw wierszy.


 „LASOWIACKIE ŹRÓDŁA”

             Dnia 15 maja 2020 roku odbyło się rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego na najładniejszą zakładkę do książki pt. „Lasowiackie źródła” zorganizowanego przez bibliotekę w Baranowie Sandomierskim. Wpłynęło siedemdziesiąt prac.

             Wśród nagrodzonych prac znalazła się zakładka wykonana przez uczennicę z naszej szkoły. W kategorii II – klasy II-IV I miejsce zajęła Maja Dutkowska (kl. III).

             Wszystkie nagrodzone zakładki zostały wydrukowane. Można je otrzymać podczas wizyty w bibliotece w Baranowie Sandomierskim lub w bibliotekach filialnych na terenie gminy.


„WIOSENNA ŁĄKA W BARWACH TONIE”

                Drugoklasiści z naszej placówki wzięli udział w klasowym projekcie pod hasłem „Wiosenna łąka w barwach tonie”, którego koordynatorem była p. Krystyna Dryka.

             Nasi milusińscy wykonali piękne prace plastyczno-techniczne prezentujące piękno łąk, napisali opowiadania o ogrodach oraz zaprezentowali obserwację otaczającej przyrody. Efekt końcowy ich pracy był gotowy na 12 maja 2020 roku.


„RZEKI POLSKI”

             Trzecioklasiści z naszej placówki wzięli udział w klasowym projekcie pod hasłem „Rzeki Polski”, którego koordynatorem była p. Beata Guściora.

             Nasi milusińscy przygotowali piękne plakaty prezentujące walory przyrodnicze rzek, florę i faunę pobliskiego otoczenia. Końcowy efekt ich pracy, w formie prezentacji, był gotowy na 6 maja 2020 roku.

             Warto również zwrócić uwagę, że na zajęciach z edukacji polonistycznej nasi trzecioklasiści przygotowali emotikony. Odbyło się to podczas lekcji, na której była omawiana rolo uczuć.


„OJCZYZNA W MOIM SERCU”

             Uczniowie z naszego zespołu mimo, że nie uczęszczają do szkoły nie zapomnieli o świętach majowych, ważnych dla każdego Polaka: Dniu Flagi oraz Konstytucji 3 Maja. Chętnie wzięli udział w konkursie pod hasłem „Ojczyzna w moim sercu”.

             Komisja konkursowa ustaliła, że wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie wywalczyli I miejsce.

             Uczestnicy szkolnego konkursu z naszej placówki rywalizowali w czterech kategoriach:

 • praca plastyczna – klasy I-III: Nikola Byczek (kl. II), Emilia Dryka (kl. I), Maja Dutkowska (kl. III), Bartłomiej Kaczak (kl. II), Katarzyna Krutysza (kl. III), Dominik Skowron (kl. I), Bartosz Stawowy (kl. I), Kacper Trela (kl. II);
 • wiersz, list, opowiadanie, … – klasy V-VI: Patryk Bałata (kl. V), Julia Burlikowska (kl. VIb), Jakub Foc (kl. VIb), Malwina Kłos (VIa), Kornelia Lis (kl. VIb), Martyna Mrówczyńska (kl. VIa), Mateusz Ślusarz (kl. V), Wiktoria Wilk (VIb), Paulina Witoń (kl. VIb);
 • prezentacja multimedialna – klasy VII-VIII: Patrycja Cebula (kl. VII), Hubert Myszka (kl. VIII), Wiktoria Nowak (kl. VIII), Bartłomiej Ślusarz (kl. VIII), Szymon Ślusarz (kl. VIII);
 • „Legendy Polskie” oraz pocztówki z Polski – przedszkolaki: Julia Abram, Wojciech Bańka, Oliwia Bartylak, Jakub Dutkowski, Marcelina Dutkowska, Karol Giza, Jan Gnat, Mikołaj Kaczak, Kacper Klich, Franciszek Kolano, Nadia Kraciuk, Patryk Stawowy, Lena Sudoł, Tymoteusz Szlęzak, Mateusz Rozmus, Weronika Rzeszut, Monika Turbak, Ksawery Tyza, Wiktoria Wasylkiewicz.

             Głównym koordynatorem konkursu była p. Ewa Krasoń, która współpracowała z p. Anną Cieślą, p. Ewą Hankus, p. Anną Obara-Fornal oraz p. Agnieszką Szymczyk.


PRACE ŚWIETLICZAN … I NIE TYLKO ICH

             Przez ostatni miesiąc uczniowie nie uczęszczali do szkoły. Zajęcia odbywały się zdalnie. Uczniowie nie brali również aktywnego udziału w zajęciach świetlicowych, na których często wykonywali prace plastyczne, i nie tylko.

             Prezentujemy prace wykonane przez uczniów szkoły podstawowej w swoich rodzinnych domach, podczas przerwy w „nauczaniu zdalnym”. Prace poświęcone są następującym hasłom: „Wiosna, ach to TY” oraz „Jajko, kura, baba, mazurek, czyli zwyczaje wielkanocne”.


WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

od 9 kwietnia do 14 kwietnia 2020 roku

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi: miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr; zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze. Uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają lżej oddychać i szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam życie.


 DZIEŃ ZDROWIA

             Światowy Dzień Zdrowia ustanowiony został przez Światową Organizację Zdrowia i obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia. Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństw na całym świecie.

             W naszym kraju tego dnia obchodzimy dodatkowo również Dzień Pracownika Służby Zdrowia. W tym roku najbardziej widać, jak ważna jest praca Służby Zdrowia.

             Aby podziękować pracownikom medycznym przedszkolaki wykonały „Koszyczki dobrych życzeń”. Mamy nadzieję, że ich życzenia się spełnią…


 „PODZIĘKOWANIE DLA MEDYKA”

             Dnia 3 kwietnia 2020 roku z inicjatywy pani pedagog, przy współpracy z wychowawczyniami klas I-III, nasza szkoła włączyła się do akcji „Podziękowanie dla Medyka”. Nasi milusińscy wykonali piękne kwiaty z bibuły lub papieru, serduszka, kartki zawierające podziękowania dla Służby Zdrowia, która toczy nierówną walkę z trudnym przeciwnikiem – koronawirusem.

             DZIĘKUJEMY!!!


 PAMIĘTAMY!

             Dnia 2 kwietnia 2020 roku o godzinie 21:37 minęło piętnaście lat od śmierci Wielkiego Polaka. Tego dnia po raz pierwszy od śmierci Karola Wojtyły wierni nie mogli modlić się przy jego grobie w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie, ani przy „Oknie papieskim” w Krakowie.

             Dzisiaj, dla nas wszystkich w obliczu zagrożenia koronawirusem nowego znaczenia nabierają programowe słowa pontyfikatu Świętego Jana Pawła II „NIE LĘKAJCIE SIĘ!”


 PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

             Od 12 marca uczniowie z całej Polski nie uczęszczają do szkół, a od 25 marca odbywa się tzw. „nauczanie zdalne”. W tych niecodziennych warunkach ósmoklasiści z naszej placówki pisali w swoich domach rodzinnych próbny egzamin przygotowany przez CKE. Sprawdzali swoją wiedzę z:

 • 30 marca – języka polskiego,
 • 31 marca – matematyki,
 • 1 kwietnia – języka angielskiego.

  ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU I W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚLĘZAKACH

  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach informuje, że od 12 do 25 marca 2020 roku funkcjonowanie placówki zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

 Jest to decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

  W dniach 12 i 13 marca br. w przedszkolu oraz w szkole podstawowej nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

 Od poniedziałku 16 marca 2020r. zostają odwołane zajęcia dydaktyczno–wychowawcze dla wszystkich uczniów przedszkola oraz szkoły podstawowej.

 Uczniowie pozostają pod opieką rodziców.


 DZIEŃ KOBIET

„Dla kobiet, które znamy

moc życzeń dzisiaj mamy:

dużo szczęścia i miłości

oraz kwiatów i radości

niech się niesie na cały kraj!!!

Dziś dla Pań wszystkiego naj, naj!!!

             Z okazji Dnia Kobiet chłopcy z naszej palcówki przygotowali krótki montaż słowno-muzyczny pod opieką p. Marty Marek-Byczek oraz p. Ewy Krasoń. Do płci pięknej skierowali kilka ciepłych słów, zadedykowali im występy muzyczne oraz na zakończenie spotkania – każdej KOBIECIE wręczyli symbolicznego kwiatka, tulipana…


 KONKURS PLASTYCZNY SKO

             Na początku stycznia został ogłoszony przez opiekunów SKO, p. Iwonę Kaszę i p. Izabelę Skowron, szkolny konkurs plastyczny polegający na wykonaniu plakatu promującego Szkolną Kasę Oszczędności.

             Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 9 marca 2020 roku. Otrzymali je za zajęcie:

 • I miejsca ex aequo – Jakub Dutkowski (przedszkole) oraz Emilia Dryka (kl. I);
 • II miejscaMaja Dutkowska (kl. III);
 • III miejsca ex aequo – Szymon Kasza (kl. VIb) oraz Mateusz Ślusarz (kl. V).

 „KOBIETA, DZIEWCZYNA …”

             Dnia 9 marca 2020 roku trzecioklasiści wzięli udział w klasowym konkursie recytatorskim pod hasłem „Kobieta, dziewczyna… .” Młodzi recytatorzy nie tylko pięknie deklamowali otrzymane wiersze, ale niektórzy z nich przygotowali „rekwizyty” do prezentowanego utworu.

             Wyniki klasowej rywalizacji prezentowały się następująco:

 • I miejsce ex aequo zajęli: Maja Dutkowska, Jan Kadecki oraz Gabriela Pruś,
 • II miejsce ex aequo wywalczyli: Katarzyna Krutysza oraz Antoni Serwan.

Klasowy konkurs został zorganizowany przez p. Beatę Guściorę.


 WARSZTATY Z PANIĄ JÓZEFĄ

            Dnia 3 marca 2020 roku w naszej placówce zostały zorganizowane wielkanocne warsztaty plastyczne pod kierunkiem p. Józefy Hoszowskiej. Wzięły z nich udział uczniowie klas I-III.

             Nasi milusińscy bardzo chętnie wykonywali ozdoby z papieru, styropianu, cekinów i innych materiałów wykorzystywanych plastycznych. Efektem ich pracy są piękne koszyczki, studzienki, pisanki, które zostały przekazane na szkolny kiermasz wielkanocny.

             Warsztaty zostały zorganizowane przez p. Beatę Guściorę i p. Monikę Cichoń we współpracy z p. Krystyną Dryką, p. Iwoną Kaszą, p. Beatą Małodzińską oraz p. Izabelą Skowron.


  „GÓRA GROSZA”

              Od 25 listopada 2019 roku do 2 stycznia 2020 roku w naszej szkole trwała zbiórka pieniędzy zorganizowana przez członków szkolnego koła wolontariatu pod opieką p. Ewy Krasoń i p. Beata Szewc oraz we współpracy z opiekunami SKO – p. Iwoną Kaszą oraz p. Izabelą Skowron. Akcja ta organizowana jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Została przeprowadzona już po raz XX przez Towarzystwo „NASZ DOM – DZIECIAK”.

             Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do naszej zbiórki GROSZY!!!

             Ostateczny wynik zbiórki „groszy” przedstawiał się następująco – zabraliśmy:

 • 4691 monet jednogroszowych,
 • 1550 monet dwugroszowych,
 • 714 monet pięciogroszowych,
 • 442 monet dziesięciogroszowych,
 • 321 monet dwudziestogroszowych,
 • 59 monet pięćdziesięciogroszowych,
 • 18 monet jednozłotowych,
 • 7 monet dwuzłotowych

o łącznej wartości 283 złotych i 51 groszy.

             Zebrane pieniądze 3 marca 2020 roku zostały przekazane Towarzystwu „Nasz Dom”.


 „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – BOHATEROWIE NIEZŁOMNI”

              Dnia 2 marca 2020 roku w naszym zespole został zorganizowany przez p. Ewę Krasoń krótki apel poświęcony pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W trakcie jego trwania przypomniano, jak doszło do uchwalenia nowego święta – Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zaprezentowano sylwetki wybranych żołnierzy, między innymi: Zygmunta Szyndzielarza ps. „Łupaszka”, Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, rotmistrza Witolda Pileckiego, Józefa Kurasia ps. „Ogień”, Danuty Siedzikówny ps. „Inka” oraz Tadeusza Kuncewicza ps. Podkowa”. Byli to żołnierze, którzy nie złożyli broni wraz z podpisaniem kapitulacji przez hitlerowskie Niemcy i nadal walczyli o wolną Polskę. Byli prześladowani, torturowani i mordowani przez ówczesne władze.

             Na zakończenie apelu został wyświetlony film o Hieronimie Dekutowskim, nakręcony przez uczniów klasy siódmej według własnego scenariusza.