Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

NAUCZANIE ZDALNE W PRZEDSZKOLU

I W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚLĘZAKACH

             Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach informuje, że od 15 kwietnia do 7 czerwca 2020 roku zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej nadal będzie prowadzone „nauczanie zdalne”. Prosimy o śledzenie na bieżąco informacji pojawiających się dzienniku elektronicznym (https://portal.librus.pl).

             Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniach 21-23.04.2020r. nie odbędą się egzaminy ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty odbędzie sie w dniach od 16 do 18 czerwca 2020 roku.

             Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach informuje, że praca Publicznego Przedszkola w Ślęzakach jest nadal zawieszona. Decyzja została podjęta w porozumieniu z Organem Prowadzącym wskutek braku deklaracji ze strony rodziców o powrocie dzieci do przedszkola od 6 maja 2020 r. Prosimy o śledzenie informacji, dotyczących pracy przedszkola i szkoły.

             Zgodnie z rozporządzeniem MEN uruchamia kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół i bezpośredniego prowadzenia zajęć:

 • od 18 maja możliwe jest, za zgodą rodziców, prowadzenie bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju;
 • od 25 maja do 7 czerwca zostają przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych;
 • od 25 maja do 7 czerwca uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, a w szczególności przedmiotów egzaminacyjnych;
 • od 1 do 7 czerwca uczniowie klas I-VII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Rodzice zainteresowani udziałem uczniów w zajęciach rewalidacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych (dydaktycznych), czy konsultacjach zobowiązani są do wcześniejszego zgłoszenia ucznia. Informację należy przesłać poprzez dziennik librus do dyrektora placówki, a także powiadomić wychowawcę klasy.


„WIELCY POLACY W OCZACH DZIECI:

JAN PAWEŁ II I STEFAN WYSZYŃSKI”

             W maju, jak w żadnym miesiącu, znajduje się wiele dni poświeconych wydarzeniom historycznych, osobom, świętom rodzinnym ważnym dla każdego Polaka.

            Dla społeczności naszej szkoły ważny jest dzień 18 maja, dzień urodzin Jana Pawła II oraz 28 maj, dzień śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Aby uczcić dwóch Wielkich Polaków wychowawcy świetlicy, p. Iwona Kasza, p. Grzegorz Koptyra oraz p. Beata Szewc, zorganizowali konkurs plastyczny pod hasłem „Wielcy Polacy w oczach dzieci”.

             W dniach od 1 do 24 maja uczniowie z naszego zespołu przesyłali prace konkursowe.

             Wśród nadesłanych prac organizatorzy nagrodzili prace następujących uczniów: Julii Abram (przedszkole), Bartłomieja Kaszy (kl. VIII), Szymona Kaszy (kl. VIb), Marii Ślusarz (kl. V) oraz Mateusza Ślusarza (kl. V).

         Gratulujemy nagrodzonym.

 ZDALNA SZKOŁA

             W związku z realizacją przez Gminę Baranów Sandomierski Projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, otrzymaliśmy dnia 20 maja 2020 roku od Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, sprzęt komputerowy, tj. trzy laptopy marki Asus wraz z zestawem słuchawkowym o łącznej wartości 7823,97 zł.

             Otrzymany sprzęt posłuży naszym uczniom w procesie zdalnego nauczania. Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie do stacjonarnego nauczania, sprzęt komputerowy zostanie wykorzystywany w pracy codziennej.


 SZKOLNY TYDZIEŃ PROFILAKTYKI

             W dniach od 18 do 22 maja 2020 roku w naszym zespole trwał „Szkolny Tydzień Profilaktyki”. Podczas niego poruszane były zagadnienia, które dotyczą każdego z nas:

 • 19 maj – „Dzień Bezpiecznego Internetu”, czyli przypomniano zasady bezpiecznego korzystania z Internetu;
 • 20 maj – „Stop dopalaczom i narkotykom!”: zgodnie z hasłem dnia przypomniano uczniom o negatywnych skutkach tych substancji na organizm człowieka;
 • 21 maj – „Nie spal się na starcie”: tego dnia zaprezentowano prace uczniów dotyczące negatywnego wpływu palenia papierosów na nasze zdrowie;
 • 22 maj – „Dzień Zdrowego Śniadania”: podkreślono wagę śniadania w życiu każdego z nas. Tego dnia zwrócono uwagę również na to, co powinniśmy jeść, jak często, itp.

             Nad przebiegiem tygodnia profilaktyki czuwały p. Aneta Wilk oraz p. Monika Cichoń.


 SŁYNNE BUDOWLE

             Na świecie istnieje wiele budowli, które chciałby zobaczyć „na żywo” każdy z nas. Powstały one nie tylko po to, aby ukazać potęgę danego państwa, ale aby oddać cześć bogom, władcom, bohaterom narodowym, itp.

             W podróż po ciekawych miejscach, gdzie możemy spotkać charakterystyczne budowle, zabrali nas pierwszoklasiści wraz ze swoją wychowawczynią, p. Beatą Małodzińską.

             Nasi milusińscy przygotowali projekt klasowy pod hasłem „Słynne budowle”, który był gotowy na 18 maja 2020 roku. Podczas oglądania prac plastyczno-technicznych członków społeczności szkolnej sami możemy przeanalizować swoje skojarzenia z budowlami.


 DZIEŃ KSIĄŻKI I TYDZIEŃ BIBLIOTEKI

             W dniach od 11 do 15 maja 2020 roku w naszym zespole trwał „Tydzień Biblioteki” połączony z Dniem Książki.

             Uczniowie z naszej placówki poprzez swoje prace plastyczne ukazywali swoje pasje czytelnicze, zachęcali swoich kolegów do czytania książek oraz dzielili się swoją refleksją na temat przeczytanych przez siebie książek.

             Prace plastyczne wykonali: Maja Dutkowska (kl. III), Bartłomiej Kasza (kl. VIII), Szymon Kasza (kl. VIb), Malwina Kłos (kl. VIa) oraz Kacper Rzeszut (kl. V).

             Koordynatorem konkursu była p. Anna Cieśla.


 „ŻYCIE WIERSZEM PISANE”

             Dnia 15 maja 2020 roku odbyło się rozstrzygnięcie gminnego konkursu literackiego skierowanego do Młodych Talentów pod hasłem „Życie wierszem pisane” zorganizowanego przez bibliotekę w Baranowie Sandomierskim. Udział w nim wzięło dziewięciu uczniów.

             Wśród nagrodzonych prac znalazły się wiersze uczennic z naszej placówki. W kategorii I – klasy IV-VIII I miejsce zajęła Maria Ślusarz (kl. V) za wiersz „Czy to wiosna, czy …?” oraz wyróżnienie wywalczyła Patrycja Cebula (kl. VII) za zestaw wierszy.


 „LASOWIACKIE ŹRÓDŁA”

             Dnia 15 maja 2020 roku odbyło się rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego na najładniejszą zakładkę do książki pt. „Lasowiackie źródła” zorganizowanego przez bibliotekę w Baranowie Sandomierskim. Wpłynęło siedemdziesiąt prac.

             Wśród nagrodzonych prac znalazła się zakładka wykonana przez uczennicę z naszej szkoły. W kategorii II – klasy II-IV I miejsce zajęła Maja Dutkowska (kl. III).

             Wszystkie nagrodzone zakładki zostały wydrukowane. Można je otrzymać podczas wizyty w bibliotece w Baranowie Sandomierskim lub w bibliotekach filialnych na terenie gminy.


„WIOSENNA ŁĄKA W BARWACH TONIE”

                Drugoklasiści z naszej placówki wzięli udział w klasowym projekcie pod hasłem „Wiosenna łąka w barwach tonie”, którego koordynatorem była p. Krystyna Dryka.

             Nasi milusińscy wykonali piękne prace plastyczno-techniczne prezentujące piękno łąk, napisali opowiadania o ogrodach oraz zaprezentowali obserwację otaczającej przyrody. Efekt końcowy ich pracy był gotowy na 12 maja 2020 roku.


„RZEKI POLSKI”

             Trzecioklasiści z naszej placówki wzięli udział w klasowym projekcie pod hasłem „Rzeki Polski”, którego koordynatorem była p. Beata Guściora.

             Nasi milusińscy przygotowali piękne plakaty prezentujące walory przyrodnicze rzek, florę i faunę pobliskiego otoczenia. Końcowy efekt ich pracy, w formie prezentacji, był gotowy na 6 maja 2020 roku.

             Warto również zwrócić uwagę, że na zajęciach z edukacji polonistycznej nasi trzecioklasiści przygotowali emotikony. Odbyło się to podczas lekcji, na której była omawiana rolo uczuć.


„OJCZYZNA W MOIM SERCU”

             Uczniowie z naszego zespołu mimo, że nie uczęszczają do szkoły nie zapomnieli o świętach majowych, ważnych dla każdego Polaka: Dniu Flagi oraz Konstytucji 3 Maja. Chętnie wzięli udział w konkursie pod hasłem „Ojczyzna w moim sercu”.

             Komisja konkursowa ustaliła, że wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie wywalczyli I miejsce.

             Uczestnicy szkolnego konkursu z naszej placówki rywalizowali w czterech kategoriach:

 • praca plastyczna – klasy I-III: Nikola Byczek (kl. II), Emilia Dryka (kl. I), Maja Dutkowska (kl. III), Bartłomiej Kaczak (kl. II), Katarzyna Krutysza (kl. III), Dominik Skowron (kl. I), Bartosz Stawowy (kl. I), Kacper Trela (kl. II);
 • wiersz, list, opowiadanie, … – klasy V-VI: Patryk Bałata (kl. V), Julia Burlikowska (kl. VIb), Jakub Foc (kl. VIb), Malwina Kłos (VIa), Kornelia Lis (kl. VIb), Martyna Mrówczyńska (kl. VIa), Mateusz Ślusarz (kl. V), Wiktoria Wilk (VIb), Paulina Witoń (kl. VIb);
 • prezentacja multimedialna – klasy VII-VIII: Patrycja Cebula (kl. VII), Hubert Myszka (kl. VIII), Wiktoria Nowak (kl. VIII), Bartłomiej Ślusarz (kl. VIII), Szymon Ślusarz (kl. VIII);
 • „Legendy Polskie” oraz pocztówki z Polski – przedszkolaki: Julia Abram, Wojciech Bańka, Oliwia Bartylak, Jakub Dutkowski, Marcelina Dutkowska, Karol Giza, Jan Gnat, Mikołaj Kaczak, Kacper Klich, Franciszek Kolano, Nadia Kraciuk, Patryk Stawowy, Lena Sudoł, Tymoteusz Szlęzak, Mateusz Rozmus, Weronika Rzeszut, Monika Turbak, Ksawery Tyza, Wiktoria Wasylkiewicz.

             Głównym koordynatorem konkursu była p. Ewa Krasoń, która współpracowała z p. Anną Cieślą, p. Ewą Hankus, p. Anną Obara-Fornal oraz p. Agnieszką Szymczyk.


PRACE ŚWIETLICZAN … I NIE TYLKO ICH

             Przez ostatni miesiąc uczniowie nie uczęszczali do szkoły. Zajęcia odbywały się zdalnie. Uczniowie nie brali również aktywnego udziału w zajęciach świetlicowych, na których często wykonywali prace plastyczne, i nie tylko.

             Prezentujemy prace wykonane przez uczniów szkoły podstawowej w swoich rodzinnych domach, podczas przerwy w „nauczaniu zdalnym”. Prace poświęcone są następującym hasłom: „Wiosna, ach to TY” oraz „Jajko, kura, baba, mazurek, czyli zwyczaje wielkanocne”.


WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

od 9 kwietnia do 14 kwietnia 2020 roku

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi: miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr; zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze. Uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają lżej oddychać i szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam życie.


 DZIEŃ ZDROWIA

             Światowy Dzień Zdrowia ustanowiony został przez Światową Organizację Zdrowia i obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia. Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństw na całym świecie.

             W naszym kraju tego dnia obchodzimy dodatkowo również Dzień Pracownika Służby Zdrowia. W tym roku najbardziej widać, jak ważna jest praca Służby Zdrowia.

             Aby podziękować pracownikom medycznym przedszkolaki wykonały „Koszyczki dobrych życzeń”. Mamy nadzieję, że ich życzenia się spełnią…


 „PODZIĘKOWANIE DLA MEDYKA”

             Dnia 3 kwietnia 2020 roku z inicjatywy pani pedagog, przy współpracy z wychowawczyniami klas I-III, nasza szkoła włączyła się do akcji „Podziękowanie dla Medyka”. Nasi milusińscy wykonali piękne kwiaty z bibuły lub papieru, serduszka, kartki zawierające podziękowania dla Służby Zdrowia, która toczy nierówną walkę z trudnym przeciwnikiem – koronawirusem.

             DZIĘKUJEMY!!!


 PAMIĘTAMY!

             Dnia 2 kwietnia 2020 roku o godzinie 21:37 minęło piętnaście lat od śmierci Wielkiego Polaka. Tego dnia po raz pierwszy od śmierci Karola Wojtyły wierni nie mogli modlić się przy jego grobie w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie, ani przy „Oknie papieskim” w Krakowie.

             Dzisiaj, dla nas wszystkich w obliczu zagrożenia koronawirusem nowego znaczenia nabierają programowe słowa pontyfikatu Świętego Jana Pawła II „NIE LĘKAJCIE SIĘ!”


 PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

             Od 12 marca uczniowie z całej Polski nie uczęszczają do szkół, a od 25 marca odbywa się tzw. „nauczanie zdalne”. W tych niecodziennych warunkach ósmoklasiści z naszej placówki pisali w swoich domach rodzinnych próbny egzamin przygotowany przez CKE. Sprawdzali swoją wiedzę z:

 • 30 marca – języka polskiego,
 • 31 marca – matematyki,
 • 1 kwietnia – języka angielskiego.

  ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU I W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚLĘZAKACH

  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach informuje, że od 12 do 25 marca 2020 roku funkcjonowanie placówki zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

 Jest to decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

  W dniach 12 i 13 marca br. w przedszkolu oraz w szkole podstawowej nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

 Od poniedziałku 16 marca 2020r. zostają odwołane zajęcia dydaktyczno–wychowawcze dla wszystkich uczniów przedszkola oraz szkoły podstawowej.

 Uczniowie pozostają pod opieką rodziców.


 DZIEŃ KOBIET

„Dla kobiet, które znamy

moc życzeń dzisiaj mamy:

dużo szczęścia i miłości

oraz kwiatów i radości

niech się niesie na cały kraj!!!

Dziś dla Pań wszystkiego naj, naj!!!

             Z okazji Dnia Kobiet chłopcy z naszej palcówki przygotowali krótki montaż słowno-muzyczny pod opieką p. Marty Marek-Byczek oraz p. Ewy Krasoń. Do płci pięknej skierowali kilka ciepłych słów, zadedykowali im występy muzyczne oraz na zakończenie spotkania – każdej KOBIECIE wręczyli symbolicznego kwiatka, tulipana…


 KONKURS PLASTYCZNY SKO

             Na początku stycznia został ogłoszony przez opiekunów SKO, p. Iwonę Kaszę i p. Izabelę Skowron, szkolny konkurs plastyczny polegający na wykonaniu plakatu promującego Szkolną Kasę Oszczędności.

             Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 9 marca 2020 roku. Otrzymali je za zajęcie:

 • I miejsca ex aequo – Jakub Dutkowski (przedszkole) oraz Emilia Dryka (kl. I);
 • II miejscaMaja Dutkowska (kl. III);
 • III miejsca ex aequo – Szymon Kasza (kl. VIb) oraz Mateusz Ślusarz (kl. V).

 „KOBIETA, DZIEWCZYNA …”

             Dnia 9 marca 2020 roku trzecioklasiści wzięli udział w klasowym konkursie recytatorskim pod hasłem „Kobieta, dziewczyna… .” Młodzi recytatorzy nie tylko pięknie deklamowali otrzymane wiersze, ale niektórzy z nich przygotowali „rekwizyty” do prezentowanego utworu.

             Wyniki klasowej rywalizacji prezentowały się następująco:

 • I miejsce ex aequo zajęli: Maja Dutkowska, Jan Kadecki oraz Gabriela Pruś,
 • II miejsce ex aequo wywalczyli: Katarzyna Krutysza oraz Antoni Serwan.

Klasowy konkurs został zorganizowany przez p. Beatę Guściorę.


 WARSZTATY Z PANIĄ JÓZEFĄ

            Dnia 3 marca 2020 roku w naszej placówce zostały zorganizowane wielkanocne warsztaty plastyczne pod kierunkiem p. Józefy Hoszowskiej. Wzięły z nich udział uczniowie klas I-III.

             Nasi milusińscy bardzo chętnie wykonywali ozdoby z papieru, styropianu, cekinów i innych materiałów wykorzystywanych plastycznych. Efektem ich pracy są piękne koszyczki, studzienki, pisanki, które zostały przekazane na szkolny kiermasz wielkanocny.

             Warsztaty zostały zorganizowane przez p. Beatę Guściorę i p. Monikę Cichoń we współpracy z p. Krystyną Dryką, p. Iwoną Kaszą, p. Beatą Małodzińską oraz p. Izabelą Skowron.


  „GÓRA GROSZA”

              Od 25 listopada 2019 roku do 2 stycznia 2020 roku w naszej szkole trwała zbiórka pieniędzy zorganizowana przez członków szkolnego koła wolontariatu pod opieką p. Ewy Krasoń i p. Beata Szewc oraz we współpracy z opiekunami SKO – p. Iwoną Kaszą oraz p. Izabelą Skowron. Akcja ta organizowana jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Została przeprowadzona już po raz XX przez Towarzystwo „NASZ DOM – DZIECIAK”.

             Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do naszej zbiórki GROSZY!!!

             Ostateczny wynik zbiórki „groszy” przedstawiał się następująco – zabraliśmy:

 • 4691 monet jednogroszowych,
 • 1550 monet dwugroszowych,
 • 714 monet pięciogroszowych,
 • 442 monet dziesięciogroszowych,
 • 321 monet dwudziestogroszowych,
 • 59 monet pięćdziesięciogroszowych,
 • 18 monet jednozłotowych,
 • 7 monet dwuzłotowych

o łącznej wartości 283 złotych i 51 groszy.

             Zebrane pieniądze 3 marca 2020 roku zostały przekazane Towarzystwu „Nasz Dom”.


 „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – BOHATEROWIE NIEZŁOMNI”

              Dnia 2 marca 2020 roku w naszym zespole został zorganizowany przez p. Ewę Krasoń krótki apel poświęcony pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W trakcie jego trwania przypomniano, jak doszło do uchwalenia nowego święta – Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zaprezentowano sylwetki wybranych żołnierzy, między innymi: Zygmunta Szyndzielarza ps. „Łupaszka”, Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, rotmistrza Witolda Pileckiego, Józefa Kurasia ps. „Ogień”, Danuty Siedzikówny ps. „Inka” oraz Tadeusza Kuncewicza ps. Podkowa”. Byli to żołnierze, którzy nie złożyli broni wraz z podpisaniem kapitulacji przez hitlerowskie Niemcy i nadal walczyli o wolną Polskę. Byli prześladowani, torturowani i mordowani przez ówczesne władze.

             Na zakończenie apelu został wyświetlony film o Hieronimie Dekutowskim, nakręcony przez uczniów klasy siódmej według własnego scenariusza.